Το ετήσιο STREET PERTY
του “Μόσχου & Κανέλλα”
στο Παγκράτι

…σας περιμένουμε!